Những nẻo đường hữu thể
Phụ đề: Tài liệu môn Siêu hình học (Metafisica)
Tác giả: Gioan Nguyễn Ngọc Hải, C.Ss.R
Ký hiệu tác giả: NG-H
DDC: 110 - Siêu hình học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: P2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015302
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 180
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích