Metaphysique. Dẫn vào siêu hình học
Tác giả: Jean Grondin
Ký hiệu tác giả: GR-J
DDC: 110 - Siêu hình học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005825
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 276
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005828
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 276
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005829
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 276
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005830
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 276
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương I: Parmenide: Tính hiển nhiên của hữu thể 15
Chương 2: Platon: Giả thuyết về ý niệm 27
Chương 3: Aristote: Những chân trời của triết học đệ nhất 49
Chương 4: Triết thuyết tân Platon: Đỉnh cao cuối cùng của siêu hình học cổ đại 73
Chương 5: Các siêu hình học và thần học thời trung cổ 86
Chương 6: Descartes: Triết học đệ nhất theo cogito 119
Chương 7: Spinoza & Leibniz: Siêu hình học thuần túy và thuần nhất 134
Chương 8: Kant: Siêu hình học trở thành phê bình 146
Chương 9: Siêu hình học sau Kant? 166
Chương 10: Heidegger: Sự phục sinh của câu hỏi về Hữu và cuộc vượt qua 209