Philosophia peripatetico-scholastica
Phụ đề: Complectens theologiam naturalem seu metaphysicam
Tác giả: A.M.D.G
Ký hiệu tác giả: AMDG
DDC: 110 - Siêu hình học
Ngôn ngữ: La tinh
Tập - số: Vol 3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004389
Nhà xuất bản: Romae
Năm xuất bản: 1893
Khổ sách: 24
Số trang: 482
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích