Métaphysique
Tác giả: Paul Foulquié
Ký hiệu tác giả: FO-P
DDC: 110 - Siêu hình học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012393
Nhà xuất bản: Les Éditions de L'école
Năm xuất bản: 1942
Khổ sách: 21
Số trang: 492
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích