Biện luận
Phụ đề: Tác phẩm triết học kinh điển
Tác giả: Aristotle
Ký hiệu tác giả: ARI
Dịch giả: Lê Minh Tân
DDC: 110 - Siêu hình học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015165
Nhà xuất bản: Đà Nẵng
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 24
Số trang: 315
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
QUYỂN I – GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 10
Chương 1 – Biện luận là gì 10
Chương 2 – Thành phần của biện luận 18
Chương 3 – Ba loại biện luận 29
Chương 4 – Chủ đề mà người diễn thuyết chính trị phải biết 34
Chương 5 – Quan điểm thường thấy về hạnh phúc 39
Chương 6 – Quan điểm thường thấy về tốt và xấu đối với con người 46
Chương 7 – So sánh hơn kém về tốt và xấu 52
Chương 8 – Các mô hình nhà nước nên biết 63
Chương 9 – Quan điểm thường thấy về cao quý 66
Chương 10 – Định nghĩa về hành động sai trái 77
Chương 11 – Vui thú là gì 83
Chương 12 – Tâm thức và hoàn cảnh của người làm điều sai trái và nạn nhân của họ 92
Chương 13 – Hành động công chính và bất chính 100
Chương 14 – Hành động sai nhiều hơn và ít hơn 106
Chương 15 – Các cách thức biện thuyết bên ngoài biện luận 109
QUYỂN II – CẢM XÚC VÀ CÁC CÁCH THỨC BIỆN THUYẾT 120
Chương 1 – Giới thiệu về cảm xúc và nhân cách của diễn giả 120
Chương 2 – Giận dữ 124
Chương 3 – Bình tĩnh 132
Chương 4 – Tình thân hữu và lòng thù hận 137
Chương 5 – Lo sợ và Tự tin 143
Chương 6 – Xấu hổ và Trơ trẽn 149
Chương 7 – Lòng nhân 156
Chương 8 – Lòng thương hại 159
Chương 9 – Lòng căm phẫn 163
Chương 10 – Đố kỵ 168
Chương 11 – Ganh đua 171
Chương 12 – Tính cách Tuổi trẻ 174
Chương 13 – Tính cách Người lớn tuổi 177
Chương 14 – Tính cách Tráng niên 180
Chương 15 – Tính cách Người hảo vận 181
Chương 16 – Tính cách Người giàu 182
Chương 17 – Tính cách Người có quyền 184
Chương 18 – Mỗi người là một thẩm phán 186
Chương 19 – Khả năng và Bất khả 188
Chương 20 – Sử dụng Ví dụ 193
Chương 21 – Sử dụng Cách ngôn 197
Chương 22 – Kiếm tìm nguyên liệu cho Tiền đề mập mờ 203
Chương 23 – Các cách mở đầu một lập luận 208
Chương 24 – Các loại ngụy biện 225
Chương 25 – Bác bỏ lập luận 232
Chương 26 – Khuếch đại và Thu hẹp 236
QUYỂN III – PHONG CÁCH 238
Chương 1 – Giới thiệu ngắn 138
Chương 2 – Thế nào là phong cách diễn thuyết tốt 242
Chương 3 – Nguyên nhân của mỹ cảm ngôn ngữ kém 248
Chương 4 – Ví von giống với ẩn dụ 252
Chương 5 – Tính đúng đắn, yêu cầu cơ bản để có phong cách tốt 254
Chương 6 – Chính xác và nghiêm túc trong phong cách 257
Chương 7 – Sự phù hợp của phong cách 259
Chương 8 – Nhịp điệu phù hợp 262
Chương 9 – Phong cách cũ theo lối tự do được thay thế bởi phong cách ngắt nghỉ 265
Chương 10 – Lời nói sống động và hấp dẫn 271
Chương 11 – Định hình cách nhìn của người nghe 276
Chương 12 – Phong cách phù hợp với mỗi loại biện luận 284
Chương 13 – Hai phần không tách rời: phát biểu và chứng minh 288
Chương 14 – Chức năng và nội dung của dẫn nhập 290
Chương 15 – Cách thức loại bỏ định kiến 297
Chương 16 – Chức năng và nội dung của kể chuyện 300
Chương 17 – Chức năng và nội dung của lập luận trong diễn thuyết chính trị 305
Chương 18 – Chất vấn và phản hồi 311
Chương 19 – Dạng thức và nội dung của lời kết 314