Bàn về linh hồn
Nguyên tác: Peri psychès
Tác giả: Aristotle
Ký hiệu tác giả: ARI
Dịch giả: Lan Anh
DDC: 110 - Siêu hình học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015139
Nhà xuất bản: Đà Nẵng
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 18
Số trang: 243
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Quyển I – Giới thiệu tổng quan 9
Chương 1 – Đối tượng và phương pháp nghiên cứu linh hồn 9
Chương 2 – Các lý thuyết đã có về bản nhiên của linh hồn 21
Chương 3 – Linh hồn có biến dịch? 35
Chương 4 – Linh hồn là hài hòa hay lệch lạc ở một tỷ lệ? 49
Chương 5 – Phê bình lý thuyết của Xenocrates 60
Quyển II – Đi tìm định nghĩa chính xác 76
Chương 1 – Định nghĩa linh hồn 76
Chương 2 – Định nghĩa đúng về linh hồn 83
Chương 3 – Mọi sinh vật sống không sở hữu toàn bộ năng lực 92
Chương 4 – Phương pháp truy vấn 97
Chương 5 – Tổng quan về cảm giác 109
Chương 6 – Đối tượng của giác quan 118
Chương 7 – Thị giác 121
Chương 8 – Điều kiện để âm thanh có thể được nghe thấy 129
Chương 9 – Khứu giác 141
Chương 10 – Vị giác và Xúc giác không cần kênh truyền dẫn 147
Chương 11 – Xúc giác 152
Chương 12 – Định nghĩa cảm giác 162
Quyển III – Giác quan và hơn thế nữa 167
Chương 1 – Chỉ có năm giác quan 167
Chương 2 – Làm sao ta biết được cái ta nhìn 174
Chương 3 – Liên hệ giữa cảm giác và ý nghĩ 185
Chương 4 – Cảm xúc và ý nghĩ không tương tự nhau 196
Chương 5 – Tâm trí chủ động và bị động 203
Chương 6 – Ý niệm đơn lẻ và phức hợp 205
Chương 7 – Trí tuệ thực hành trong thực tế 210
Chương 8 – Tóm lược 215
Chương 9 – Liên hệ giữa linh hồn và biến dịch 218
Chương 10 – Nguyên cứ biến dịch 224
Chương 11 – Biến dịch có thể xảy ra ở sinh vật cấp thấp hơn như thế nào 230
Chương 12 – Linh hồn và cuộc sống 233
Chương 13 – Xúc giác là giác quan cơ bản và không thể thay thế của linh hồn 239