Đường Thánh giá
Tác giả: Josemaria Escriva
Ký hiệu tác giả: ES-J
Dịch giả: Đức Ông Barnaba Nguyễn Văn Phương
DDC: 242.34 - Mùa chay và Phục sinh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013870
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 18
Số trang: 74
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013879
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 18
Số trang: 74
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013880
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 18
Số trang: 74
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013990
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 18
Số trang: 74
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Tác giả 5
Lời giới thiệu 9
Nơi thứ I: Chúa Giêsu bị kết án tử hình 16
Nơi thứ II: Chúa Giêsu vác Thánh giá 20
Nơi thứ III: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất 24
Nơi thứ IV: Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ 28
Nơi thứ V: Ông Simon vác đỡ Thánh giá Chúa Giêsu 32
Nơi thứ VI: Bà Vêrônica lau mặt Chúa Giêsu 36
Nơi thứ VII: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai 40
Nơi thứ VIII: Chúa Giêsu an ủi các phụ nữ thành Giêrusalem 44
Nơi thứ IX: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba 48
Nơi thứ X: Quân lính lột áo Chúa Giêsu 52
Nơi thứ XI: Chúa Giêsu chịu đóng đinh vào Thánh giá 56
Nơi thứ XII: Chúa Giêsu chết trên Thánh giá 60
Nơi thứ XIII: Tháo xác Chúa Giêsu và phó trong tay Đức Mẹ 66
Nơi thứ XIV: Chúa Giêsu được mai táng trong mồ 70
Phụ lục 74