Biblical Meditations for Lent
Tác giả: Carroll Stuhlmueller, C.P
Ký hiệu tác giả: ST-C
DDC: 242.34 - Mùa chay và Phục sinh
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003782
Nhà xuất bản: Paulist Press
Năm xuất bản: 1978
Khổ sách: 21
Số trang: 164
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích