Hạt giống nảy mầm
Phụ đề: Mùa Chay
Tác giả: Lm. Carolo Hồ Bặc Xái
Ký hiệu tác giả: HO-X
DDC: 242.34 - Mùa chay và Phục sinh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001024
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 20
Số trang: 100
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 3
TUẦN ĐẦU MÙA CHAY 5
TUẦN 1 MÙA CHAY 13
TUẦN 2 MÙA CHAY 27
TUẦN 3 MÙA CHAY 43
TUẦN 4 MÙA CHAY 58
TUẦN 5 MÙA CHAY 73
TUẦN THÁNH 87