Suy niệm Lời Chúa trước Thánh Thể
Phụ đề: Mùa chay - Mùa Phục sinh
Tác giả: Lm. Nguyễn Châu Hải
Ký hiệu tác giả: NG-H
DDC: 242.34 - Mùa chay và Phục sinh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000389
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 287
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích