Mầu nhiệm Thập giá
Nguyên tác: The mystery of the cross
Tác giả: Basil Hume, OSB
Ký hiệu tác giả: HU-B
Dịch giả: Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên, O.Cist
DDC: 242.34 - Mùa chay và Phục sinh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007906
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 237
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 617BC0007910
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 237
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích

 

Bài suy niệm mở đầu: Phụng Vụ Lời Chúa 11
Phần 1: Ẵm lấy mầu nhiệm  
Chương 1: Ý nghĩa của mầu nhiệm 17
Chương 2: Nỗi thống khổ của một người mẹ 23
Chương 3: Tại sao, tại sao, tại sao? 25
Chương 4: Thiên Chúa nói rõ ràng qua nỗi đau đớn 29
Chương 5: Vai trò của thập giá 33
Chương 6: Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá 37
Chương 7: Cái nhìn về một xã hội tốt đẹp hơn 43
Chương 8: Những suy tư của người con của một bác sĩ 47
Chương 9: Bí ẩn của Biển 51
Phần 2: Bình an nội tâm  
Chương 10: Bình an giữa thừ thách chông gai 57
Chương 11: Tìm kiếm ý nghĩa 59
Chương 12: Đời sống tâm linh 61
Chương 13: Sự an tĩnh 63
Chương 14: Lớn lên trong sự thánh thiện 65
Chương 15: Đói khát tình yêu 67
Chương 16: Sự tổn thương của chúng ta 71
Chương 17: Đức Maria, người Mẹ của chúng ta 75
Chương 18: Đường hầm thinh lặng và tối tăm 79
Chương 19: Đối diện với điều chưa biết 83
Chương 20: Vượt qua cái chết 85
Phần 3: Cử hành mầu nhiệm  
(Từ Giáng Sinh đến Phục Sinh)
Chương 21: Mầu nhiệm Nhập Thể 91
Chương 22: Một suy niệm về Giáng Sinh: Người khách đến thăm 93
Chương 23: Kinh nghiệm trên núi Tabo 97
Chương 24: Những cơn cám dỗ của Chúa Giêsu 101
Chương 25: Tuần Thánh 103
Chương 26: Thứ Năm Tuần Thánh 105
Chương 27: Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 111
Chương 28: Bảy lời sau cùng của Chúa Giêsu trên thập giá 115
Chương 29: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” 119
Chương 30: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng” 123
Chương 31: “Thưa Bà, đây là con Bà” 127
Chương 32: “Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” 131
Chương 33: “Tôi khát” 135
Chương 34: “Thế là đã hoàn tất”  139
Chương 35: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” 143
Chương 36: Thứ Bảy Tuần Thánh: Đêm canh thức Phục sinh 147
Chương 37: Chúa Nhật Phục Sinh 151
Chương 38: Sứ điệp Phục Sinh 155
Chương 39: Phụng vụ Thánh Thể 158
Phần 4: Trở về với Thiên Chúa  
(Các bài giảng về Mùa Chay)
1. Mùa Hồng Ân (Thứ Tư Lễ Tro) 165
2. Hãy vác lấy thập giá của mình 166
(Thứ Năm sau Thứ Tư Lễ Tro)
3. Yêu mến Thiên Chúa và người lân cận 167
(Thứ Sáu sau Thứ Tư Lễ Tro)
4. Mùa thống hối (Thứ Bảy sau Thứ Tư Lễ Tro) 168
5. Bốn mươi ngày trong sa mạc 170
(Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Chay)
6. Khó nghèo và từ bỏ (Thứ Hai Tuần I Mùa Chay) 171
7. Cầu nguyện trong kín ẩn của tâm hồn (Thứ Ba Tuần I Mùa Chay)  173
8. Nhận biết sự yếu đuối dẫn đến sự bình an 174
(Thứ Tư Tuần I Mùa Chay)
9. Liên đới với toàn thể nhân loại 175
(Thứ Năm Tuần I Mùa Chay)
10. Tình yêu không được đáp lại của Thiên Chúa 177
(Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay)
11. Chuẩn bị cho sự trọn lành 178
(Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay)
12. Một tình yêu vui mừng 179
(Chúa Nhật Thứ II Mùa Chay)
13. Sự quảng đại của tình yêu 181
(Thứ Hai Tuần II Mùa Chay)
14. Một cuộc hoán cải hướng đến Nước Trời 182
(Thứ Ba Tuần II Mùa Chay)
15. Chia sẻ Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô 183
(Thứ Tư Tuần II Mùa Chay)
16. Chấp nhận điều xảy đến cho chúng ta 185
(Thứ Năm Tuần II Mùa Chay)
17. Hy vọng, tha thứ và yêu thương 186
(Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay)
18. Con ta đã mất mà nay lại tìm thấy 188
(Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay)
19. Cơn khát sự công chính của Thiên Chúa 189
(Chúa Nhật Thứ III Mùa Chay)
20. Ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa 192
(Thứ Hai Tuần III Mùa Chay)
21. Giống hình ảnh của Thiên Chúa 192
(Thứ Ba Tuần III Mùa Chay)
22. Tự do đích thực của con người 193
(Thứ Tư Tuần III Mùa Chay)
23. Chia sẻ sự sống của Thiên Chúa 195
(Thứ Năm Tuần III Mùa Chay)
24. Thực sự tìm kiếm ý muốn của Thiên Chúa 197
(Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay)
25. Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi 198
(Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay)
26. Tìm kiếm Thiên Chúa 199
(Chúa Nhật Thứ IV Mùa Chay)
27. Làm cho công việc hằng ngày trở nên thánh thiêng 201
(Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay)
28. Giá trị tối thượng của con người 202
(Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay)
29. Thiên Chúa tìm kiếm chúng ta 204
(Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay)
30. Những thần linh giả dối 205
(Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay)
31. Gánh nặng của chúng ta đưa đến sự sống 207
(Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay)
32. Một Thiên Chúa đầy lòng can đảm 208
(Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay)
33. Dành thời giờ để cầu nguyện 210
(Chúa Nhật Thứ V Mùa Chay)
34. Tình yêu Thiên Chúa và phán xét của Thiên Chúa 211
(Thứ Hai Tuần V Mùa Chay)
35. Gặp gỡ Thiên Chúa trong cầu nguyện  213
(Thứ Ba Tuần V Mùa Chay)
36. Chấp nhận thập giá (Thứ Tư Tuần V Mùa Chay) 214
37. Lớn lên trong khao khát hiểu biết Thiên Chúa 216
(Thứ Năm Tuần V Mùa Chay)
38. Một tinh thần bất khuất 217
(Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay)
39. Tôn giáo trong lĩnh vực công cộng 218
(Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay)
40. Chiến thắng của Chúa Kitô (Chúa Nhật Lễ Lá) 220
41. Một xã hội công bằng (Thứ Hai Tuần Thánh) 221
42. Nỗi khát khao chỉ có Chúa mới làm tròn đầy (Thứ Ba Tuần Thánh) 223
43. Sự phản bội Chúa Kitô của chúng ta (Thứ Tư Tuần Thánh) 224
44. Trong thinh lặng với Chúa Cha (Thứ Năm Tuần Thánh) 226
45. Nỗi thống khổ trên thập giá (Thứ Sáu Tuần Thánh) 227
46. Ánh sáng của Chúa Thánh Thần (Thứ Bảy Tuần Thánh) 228
47. Tin Mừng Cứu Độ: Chúa đã sống lại rồi 229
(Chúa Nhật Phục Sinh)