Hành trình mùa Chay
Tác giả: Rev. Dominic Nguyễn Phúc Thuần, SSS
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 242.34 - Mùa chay và Phục sinh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000388
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 132
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 617BC0014650
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 132
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Nội dung 1
Lời mở đầu 6
1. Thứ Tư lễ Tro: Trở về 9
2. Thứ Năm sau lễ Tro: Lý do trở về 12
3. Thứ Sáu sau lễ Tro: Đợi chờ 15
4. Thứ Bảy sau lễ Tro: Đón nhận 18
Tuần I: Từ bỏ ý riêng 21
5. Chúa Nhật I: Tinh thần phó thác 23
6. Thứ hai, tuần I: Thụ nạn 26
7. Thứ ba, tuần I: Đối diện với hi sinh 29
8. Thứ tư, tuần I: Dâng hiến 31
9. Thứ năm, tuần I: Ăn chay 34
10. Thứ sáu, tuần I: Vinh quang 36
11. Thứ bảy, tuần I: Cắt tỉa 39
Tuần II: Giao Hòa 41
12. Chúa nhật II: Lương tâm và tội lỗi 39
13. Thứ hai tuần II: Những lời hoà giải 41
14. Thứ ba tuần II: Thấu suốt  
15. Thứ tư tuần II: Làm hoà 45
16. Thứ năm tuần II: Ơn tha thứ 47
17. Thứ sáu tuần II: Tha thứ cho nhau 49
18. Thứ bảy tuần II: Sửa lỗi cho nhau 51
Tuần III: Cầu nguyện 59
19. Chúa nhật III: Cần thiết của cầu nguyện 55
20. Thứ hai tuần III: Cầu xin 57
21. Thứ ba tuần III: Hiệu quả của cầu nguyện 59
22. Thứ tư tuần III: Đáp ứng lời cầu nguyện 61
23. Thứ năm tuần III: Nhận ra Chúa 63
24. Thứ sáu tuần III: Tiết lộ mọi sự 65
25. Thứ bảy tuần III: Bàn tay rộng mở 67
Tuần IV: Hiệp nhất trong tình bằng hữu 79
26. Chúa nhật IV: Hiệp nhất 71
27. Thứ hai tuần IV: Gắn bó 73
28. Thứ ba tuần IV: Tình liên đới 75
29. Thứ tư tuần IV: Chia sẻ đau khổ 77
30. Thứ năm tuần IV: Chia sẻ những yếu đuối và chiến đấu 79
31. Thứ sáu tuần IV: Tình bạn chân thật 81
32. Thứ bảy tuần IV: Cầu nguyện cho nhau 83
Tuần V: Trong Thiên Chúa 95
33. Chúa nhật tuần V: Lựa chọn niềm vui 87
34. Thứ hai tuần V: Ta thuộc về Chúa 89
35. Thứ ba tuần V: HIến dâng trọn vẹn 91
36. Thứ tư tuần V: Ơn phù trợ 93
37. Thứ năm tuần V: Hãy nhìn lên Chúa 95
38. Thứ sáu tuần V: Cảm tạ 97
39. Thứ bảy tuần V: Sống trong ánh sáng của Chúa 99
Tuần Thánh: Ơn Cứu Độ của Chúa 113
40. Chúa nhật lễ Lá: Quảng đại dâng hiến 103
41. Thứ hai Tuần Thánh: Tin tưởng và phó thác 105
42. Thứ ba Tuần Thánh: Theo Chúa nửa vời 108
43. Thứ tư Tuần Thánh: Dấu chỉ Ơn cứu độ 110
44. Thứ năm Tuần Thánh: Gương yêu thương 112
45. Thứ sáu Tuần Thánh: Cảm thương Chúa 114
46. Thứ bảy Tuần Thánh: Trái đất đầy mồ mả 116
47. Chúa nhật Phục sinh: Chúa đã sống lại 118