Hành trình mùa Chay
Tác giả: Rev. Dominic Nguyễn Phúc Thuần, SSS
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 242.34 - Mùa chay và Phục sinh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000388
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 132
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014650
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 132
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Trở về 9
Lý do trở về 12
Đợi chờ 15
Đón nhận 16
Tuần I: Từ bỏ ý riêng 21
5- Chúa Nhật I:Tinh thằn phó thác 23
6- Thứ hai, tuần I:Thụ nạn 26
7- Thứ ba, tuần I:Đôi diện với hi sinh 29
8- Thứ tư, tuần I:Dâng hiến 31
9- Thứ năm, tuần I:Ăn chay. 34
Tuần II: Giao Hòa 41
Tuần III: Cầu nguyện 59
Tuần IV: Hiệp nhất trong tìiứi bằng hữu 79
Tuần V: Trong Thicn Chúa 95
Tuần Thánh: On Cứu Độ của Chúa 113