Cho dù chúng ta không ra sao
Tác giả: Lm. Vũ Văn Tự Chương
Ký hiệu tác giả: VU-C
DDC: 242.34 - Mùa chay và Phục sinh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008303
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 187
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008304
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 187
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Phần I: SUY NIỆM MÙA CHAY  
Sa mạc 11
Cầu nguyện 21
Ăn năn 35
Xuất hành 45
Tạo dựng 55
Đôi tay 63
Thứ tư lễ tro 73
Vấn đề chay tịnh 79
Lời kêu gọi của Đức Gioan Phaolô II 83
Thứ tư lễ tro 85
Mùa chay: Thời gian gặp gỡ Chúa Kitô 89
Chúa Giêsu bị ma quỷ cám dỗ 91
Mùa chay: Thời gian xây dựng một nền trật tự thế giới mới 95
Bước vào tuần thánh 99
Chúa nhật Lễ lá 105
Khiêm tốn phục vụ 109
Tinh thần tạ ơn 113
Thầy là cây nho thật 117
Thứ sáu chịu nạn 121
Biểu tượng của cây Thập giá 125
Thời gian chờ đợi 129
Thiên Chúa luôn hiện diện nơi nhân loại đang đau khổ 133
Phần II: SUY NIỆM MÙA PHỤC SINH 137
Lễ phục sinh 139
Mầu nhiệm phục sinh 142
Chúa Giêsu Phục sinh là nguyên lý và là nguồn suối mới 145
Mầu nhiệm Phục sinh 149
Biến cố Phục sinh theo như thánh sử Mátthêô kể 153
Câu chuyện Phục sinh theo như lời kể của thánh sử Máccô 157
Biến cố Phục sinh theo như lời kể của thánh sử Luca 161
Câu chuyện Phục sinh theo như lời kể của thánh sử Gioan 165
Niềm tin và bằng chứng 169
Đặt trọn niềm tin vào Chúa Giêsu Phục sinh 175
Lễ Chúa Giêsu lên trời 179
Biến cố Chúa Giêsu lên trời 183