Mê Chúa
Phụ đề: Phong trào sống Lời Chúa
Tác giả: Lm. Giuse Dậu
Ký hiệu tác giả: GI-D
DDC: 242.34 - Mùa chay và Phục sinh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009424
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1993
Khổ sách: 19
Số trang: 467
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích