Đối thoại với Thiên Chúa. Mùa Chay và Phục sinh
Phụ đề: Những bài suy niệm hằng ngày
Nguyên tác: In conversation with God
Tác giả: Francis Fernandez
Ký hiệu tác giả: FE-F
DDC: 242.34 - Mùa chay và Phục sinh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007010
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 783
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014765
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 783
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
THỨ TƯ LỄ TRO 39
THỨ NĂM SAU LỄ TRO 47
THỨ SÁU SAU LỄ TRO 54
THỨ BẢY SAU LỄ TRO 61
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY 68
THỨ HAI 76
THỨ BA 84
THỨ TƯ 91
THỨ NĂM 98
THỨ SÁU 106
THỨ BẢY 113
CHÚA NHẬT II MÙA CHAY 122
THỨ HAI 130
THỨ BA 138
THỨ TƯ 148
THỨ NĂM 157
THỨ SÁU 165
THỨ BẢY 173
CHÚA NHẬT III MÙA CHAY 180
THỨ HAI 187
THỨ BA 195
THỨ TƯ 203
THỨ NĂM 211
THỨ SÁU 219
THỨ BẢY 227
CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY 235
THỨ HAI 242
THỨ BA 249
THỨ TƯ 256
THỨ NĂM 264
THỨ SÁU 272
THỨ BẢY 280
CHÚA NHẬT V MÙA CHAY 287
THỨ HAI 294
THỨ BA 301
THỨ TƯ 308
THỨ NĂM 316
THỨ SÁU 324
THỨ BẢY 331
CHÚA NHẬT LỄ LÁ 339
TUẦN THÁNH - THỨ HAI 346
TUẦN THÁNH - THỨ BA 354
TUẦN THÁNH - THỨ TƯ 362
TUẦN THÁNH - THỨ NĂM THÁNH 370
TUẦN THÁNH - THỨ SÁU THÁNH 378
TUẦN THÁNH - THỨ BẢY THÁNH 386
CHÚA NHẬT PHỤC SINH 397
TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH - THỨ HAI 404
TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH - THỨ BA 411
TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH - THỨ TƯ 418
TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH - THỨ NĂM 425
TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH - THỨ SÁU 432
TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH - THỨ BẢY 440
CHÚA NHẬP II PHỤC SINH 448
THỨ HAI 456
THỨ BA 464
THỨ TƯ 472
THỨ NĂM 479
THỨ SÁU 487
THỨ BẢY 495
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH 503
THỨ HAI 511
THỨ BA 519
THỨ TƯ 527
THỨ NĂM 534
THỨ SÁU 541
THỨ BẢY 549
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH 557
THỨ HAI 564
THỨ BA 572
THỨ TƯ 580
THỨ NĂM 588
THỨ SÁU 595
THỨ BẢY 549
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH 610
THỨ HAI 618
THỨ BA 626
THỨ TƯ 634
THỨ NĂM 641
THỨ SÁU 648
THỨ BẢY 655
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH 661
THỨ HAI 668
THỨ BA 675
THỨ TƯ 683
THỨ NĂM THĂNG THIÊN 693
THỨ SÁU 702
THỨ BẢY 711
CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH 721
THỨ HAI 730
THỨ BA 739
THỨ TƯ 747
THỨ NĂM 756
THỨ SÁU 761
THỨ BẢY 769
CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 776