Suy niệm các chặng đàng Thánh giá theo nghi thức mới
Phụ đề: Có tính cách Phúc âm hơn
Tác giả: Lm. Vũ Văn Tự Chương
Ký hiệu tác giả: VU-C
DDC: 242.34 - Mùa chay và Phục sinh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001037
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 110
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001166
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 110
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003030
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 110
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004894
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 110
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chặng thứ 1  
Đức Giêsu hấp hối trong vường Giêtsêmani 12
Chặng thứ 2  
Giuđa phản bội 15
Giuđa Iscariô (Bài 1) 15
Giuđa Iscariô (Bài 2) 18
Chặng thứ 3  
Côn hội các bậc Kỳ lão lên án Chúa 21
Chặng thứ 4  
Phêrô chối Chúa 27
Chặng thứ 5  
Thống đốc Philatô xét xử 33
Chân lý là gì? 37
Chặng thứ 6  
Chúa Giêsu bị đánh đòn và chịu đội mạo gai 43
Chúa Giêsu chịu đội mạo gai 46
Chặng thứ 7  
Thánh giá đè nặng trên vai Chúa 49
Đức Giêsu vác thập giá 49
Chặng thứ 8  
Ông Simon Xyrênê giúp đỡ 57
Cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và các phụ nữ Giêrusalem 61
Chặng thứ 10  
Chúa Giêsu chịu đống đinh vào thập giá 65
Chặng thứ 11  
Cuộc đối thoại văn tắt giữa Chúa Giêsu và người trộn lành 73
Chặng thứ 12  
Sự hiện diện giữa Đức Maria: Mẹ của Chúa Giêsu và của môn đệ Gioan 79
Một thiếu phụ đắm chìm trong thing lặng 79
Mẹ đứng đó 81
Chặng thứ 13  
Chúa Giêsu chết trên thập giá 83
Chặng thứ 14  
Chúa Giêsu được an táng trong mồ 85
Phụ chương  
Vì sao Chúa Giêsu Kitô chết trên thập giá? 89
Lời cầu nguyện 89
Thập giá biểu tượng và bảo chứng của tình yêu 110