Hạt giống nảy mầm. Các ngày trong tuần mùa Phục Sinh
Tác giả: Lm. Carolo Hồ Bặc Xái
Ký hiệu tác giả: HO-X
DDC: 242.5 - Lời cầu nguyện, suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T9
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001030
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 20
Số trang: 129
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 3
TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH 5
TUẦN 2 PHỤC SINH 28
TUẦN 3 PHỤC SINH 28
TUẦN 4 PHỤC SINH 62
TUẦN 5 PHỤC SINH 78
TUẦN 6 PHỤC SINH 94
TUẦN 7 PHỤC SINH 114