Từng bước theo Ngài
Phụ đề: Theo chân Đức Giêsu trong tuần Thánh
Tác giả: Lm. Carolo Hồ Bặc Xái
Ký hiệu tác giả: HO-X
DDC: 242.34 - Mùa chay và Phục sinh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004794
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 116
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014105
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 116
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời mở 5
Chúa nhật lễ lá 7
Cử hành phụng vụ 18
Thứ hai, thứ ba, thứ tư tuần thánh 19
Thứ năm tuần thánh 25
Cử hành phụng vụ 32
Thứ sáu tuần thánh 56
Cử hành phụng vụ 61
Thứ bảy tuần thánh 87
Chúa nhật phục sinh 98
Cử hành phụng vụ 100
Sách tham khảo 106