Qua Thập giá đến vinh quang
Tác giả: Herbert Mc Kayes, OP, Sr. Maria Bolding, OSB
Ký hiệu tác giả: KA-H
DDC: 242.34 - Mùa chay và Phục sinh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003500
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 252
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005009
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 252
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích

THAY LỜI MỞ ĐẦU4

1. Vấn đề chay tịnh 5
2. Thứ tư lễ tro 8
3. Sự giúp đỡ 11
4. Hy sinh (1) 13
5. Hy sinh (2) 15
6. Hy sinh (3) 17
7. Lễ vật hy sinh 20
8. Mùa chay với thánh sứ Gioan 22
A. Câu chuyện tiệc cưới ở Cana. (Ga 2,1-11) 24
B. Câu chuyện ông Nicôđêmô (Ga 3,1-21) 32
C.Câu chuyện người phụ nữ Samaria (Ga 4,1 -42) 42
D. Câu chuyện người mù từ khi mới sinh (Ga 9,1-41) 53
E. Câu chuyện ông Lazarô (Ga 11,1-44) 67
Suy niệm tuần thánh 79
Suy niệm mùa phục sinh 90
(Bài một) 97
(Bài hai) 105
(Bài ba) 114
(Bài bốn) 121
(Bài năm) 127
(Bài sáu) 132
10. Đường thánh giá 138
11. Đức yêsu bị nộp cho Philatô 144
12. Chân lý là gì? 147
13. Đức Giêsu bị lên án tử hình 150
14. Đức Giêsu vác thập giá 153
15. Ông Simon Xyrênê 156
16. Bà Vêrônica 158
17. Bà Vêrônica (2) 160
18. Đức Giêsu bị đóng đinh 163
19a. Đức Giêsu bị đóng đinh 166
19b. Đức Giêsu chết trên thập giá 168
20. Thi thể đức Giêsu được táng trong mộ 170
21. Vấn đề đau khổ 172
22. Thập giá biểu tượng và báo chứng của tình yêu 174
23. Tuần thánh 180
24. Giuđa Iscariô (1) 188
25. Giuđa Iscariô (2) 190
26. Ngày thứ sáu chịu nạn (1) 191
27. Ngày thứ sáu chịu nạn (2) 194
28. Suy niệm tuần thánh đầu Chúa yêsu 197
29. Mắt Chúa Giêsu 200
30. Tay Chúa Giêsu 202
31. Chân Chúa Giêsu (thứ năm tuần thánh) 205
32. Thân thể của Chúa Giêsu (thứ sáu tuần thánh) 208
33a. Maria Ma Đalêna (Chúa nhật Phục Sinh) 211
33b. Biến cố Phục Sinh 214
34. Sự Phục Sinh 216
35. Niềm vui của biến cố Phục Sinh 219
36. Dân Phục Sinh 224
37. Chúa lên trời (1) 226
38. Chúa lên trời (2) 228
39. Chúa lên trời (3) 232
40. Lễ Thăng Thiên 235
41. Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 237
(Bài 2) 240
(Bài 3) 244
42.Hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần 246
43. Sự hào hứng của ngày lê Hiện Xuống 249