40 ngày dưới chân Thánh giá
Nguyên tác: 40 days at the Foot of the Cross
Tác giả: John Paul Thomas
Ký hiệu tác giả: TH-J
Dịch giả: Phêrô Nguyễn Năng, OP
DDC: 242.34 - Mùa chay và Phục sinh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011238
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 187
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013078
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 187
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013266
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 187
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP 9
Ngày 1. Tình yêu của người mẹ 17
2. Sức mạnh của Trái tim Vô nhiễm 21
3. Đường lối suy tư của Mẹ Maria 25
4. Tình bằng hữu thiêng liêng 29
5. Dâng hiến tất cả 33
6. Nhớ về niềm vui sướng 37
7. Người nữ tỳ hèn mọn của Thiên Chúa 42
8. Trung thành với mọi sự 45
9. Thế giới khước từ 49
10. Lưỡi gươm đau khổ 53
11. Sống cảnh tha hương 57
12. Sẻ chia nỗi khổ đau 61
13. Suy tư của Mẹ 65
14. "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo" 69
15. Lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa 73
16. Những phép lạ vĩ đại 77
17. Vào thành Giêrusalem 81
18. "Đây là Mình Thầy…Đây là Máu Thầy" 85
19. Nỗi đau đớn trong vườn Giếtsimani 89
20. Con Chiên vô tội 93
21. Sự tra tấn và nhạo báng 97
22. "Đây là Vua các người" 101
23. Bản án tử hình 105
24. Ánh mắt của Đức Giêsu và Mẹ Người 109
25. Đức Giêsu ngã xuống đất 115
26. Những người phụ nữ thánh thiện  và bà Vêrônica 119 
27. Sự nhục nhã - Áo xống Người bị đem chia chác 123
28. Đôi bàn tay và đôi chân của Đức Giêsu 127
29. Đức Giêsu bị treo lên Thánh Giá 131
30. "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm" 135
31. "Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng" 139 
32. "Thưa bà, đây là con của bà Đây là Mẹ của anh" 143 
33. "Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? " 147 
34. "Ta khát" 151
35. "Thế là đã hoàn tất" 155
36. "Lạy Cha, con xin phó thác hồn con  trong tay Cha" 159 
37. Trái đất rung chuyển 163
38. Ngọn giáo của người lính 167
39. Đức Mẹ sầu bi 171
40. An nghỉ trong ngôi mộ 175
NHỮNG LỜI CẦU NGUYỆN 179
Mẹ đứng đó 181
Lời cầu nguyện cho Mùa Chay 185