Giấc mơ Giêrusalem
Phụ đề: Đối thoại với Georg Sporschill về đức tin, người trẻ và Giáo hội
Tác giả: HY. Carlo Maria Martini
Ký hiệu tác giả: MA-C
DDC: 259.2 - Mục vụ giới trẻ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008715
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 164
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009207
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 164
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu của hồng y Martini 5
Để có một Giáo hội táo bạo (Cha Georg Sporschill) 9
I. Ý nghĩa cuộc đời 11
II. Can đảm lấy quyết định 54
III. Kết bạn 73
IV. Đặt lòng tin vào Chúa 103
V. Học để biết yêu thương 118
VI. Để có một Giáo hội mở rộng 133
VII. Đấu tranh chống bất công 155