Les Jeunes et la foi
Tác giả: P. Babin O.M.I.
Ký hiệu tác giả: BA-P
DDC: 259.2 - Mục vụ giới trẻ
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012778
Nhà xuất bản: Editions du Chalet
Năm xuất bản: 1960
Khổ sách: 19
Số trang: 279
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích