Giải đáp thắc mắc cho người trẻ Công giáo
Tác giả: Giuse Phạm Đình Ngọc, SJ
Ký hiệu tác giả: PH-N
DDC: 259.2 - Mục vụ giới trẻ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013023
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 240
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013057
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 240
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013066
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 240
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa 9
PHẦN: ĐỨC TIN VÀ NGƯỜI TRẺ 11
1. Một đời để sống 12
2. Để tin vào Thiên Chúa vô hình 19
3. Tưởng thù hóa ra bạn 29
4. Giống nhau không? 39
5. Đức tin bén rễ trong Chúa & hóa điệu với đời sống hằng ngày (Phần 1) 47
6. Đức tin bén rễ trong Chúa & hóa điệu với đời sống hằng ngày (Phần 2) 58
PHẦN: MỤC VỤ 73
7. Thái độ dành cho những người thuộc phái tính thứ ba 74
8. Chết trong an bình? 82
9. Cám dỗ tính dục 91
10. Có Thiên Chúa thật không? 99
PHẦN: HÔN NHÂN GIA ĐÌNH 111
11. Quan điểm của Giáo hội Công giáo về các phương pháp ngừa thai 112
12. Lập gia đình theo luật Công giáo 118
13. Thai nhi chết có được lên thiên đàng? 129
PHẦN: GIÁO HỘI CÔNG GIÁO 135
14. Sống cảm thức cùng Giáo hội 136
15. Robot thánh 146
PHẦN: XÃ HỘI VÀ NGƯỜI TRẺ 153
16. Thiên Chúa ở đâu trong trái tim tôi? 154
17. Những nơi thờ phượng 165
18. Phương tiện truyền thông xã hội 175
PHẦN: KINH THÁNH 185
19. Hai nhân vật Giuse trong Kinh Thánh 186
20. Sao Thiên Chúa trong Cựu Ước ác thế? (Phần 1) 195
21. Sao Thiên Chúa trong Cựu Ước ác thế? (Phần 2) 207
22. Con người trực giác về Thiên Chúa 213
PHẦN: ƠN GỌI HIẾN DÂNG 225
23. Làm sao tu? Tu làm sao? 226
Cảm ơn 237
Về tác giả 239
Tài hiệu tham khảo 241
SÁCH SẼ XUẤT BẢN 243