Vui sống Lời Chúa
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 259.2 - Mục vụ giới trẻ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002351
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 19
Số trang: 142
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích