La rude montéedes jeunes
Tác giả: Louis Mendigal
Ký hiệu tác giả: ME-L
DDC: 259.2 - Mục vụ giới trẻ
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011972
Nhà xuất bản: Éditions spes
Năm xuất bản: 1949
Khổ sách: 17
Số trang: 262
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích