Khuôn mặt xã hội của Facebook
Tác giả: Lm. Jos. Nguyễn Xuân Quang, SDB
Ký hiệu tác giả: NG-Q
DDC: 259.2 - Mục vụ giới trẻ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013743
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 107
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013744
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 107
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP 1 1
Chương 1  6
Facebook, vùng đất vượt không gian và thời gian 6
Chương 2 15
Lạc vào thế giới của những khuôn mặt ẩn giấu  
Khuôn mặt phía sau màn hình  15
Khuôn mặt thay đổi và những toan tính trên khuôn mặt 17
Thay đổi khung ảnh đại diện (profile picture)  17
Chương 3 35
Khuôn mặt xã hội của Facebook: một khuôn mặt không xác định  
Khuôn mặt và căn tính con người  35
Khuôn mặt theo quan điểm triết học hiện sinh  41
Vấn đề nhận dạng trên Internet  45
Sự biến đổi của cảnh quan: Ảo thực  50
Chương 4 58
Đừng làm cho khuôn mặt trở nên xấu xí  58
Các bạn trẻ của chúng ta thì sao?  66
Chương 5  77
Facebook: khuôn mặt của chính tôi?  77
Cửa sổ Johari bạn biết chưa?  86
CHƯƠNG 6 91
Hãy biến nó trở thành nơi đáng sống   
TÀI LIỆU THAM KHẢO 104