Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói với người trẻ hôm nay
Tác giả: Thánh Gioan Phaolô II
Ký hiệu tác giả: PH-G
DDC: 259.2 - Mục vụ giới trẻ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002137
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 18
Số trang: 131
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 1
I. Đức Thánh Cha trả lời những câu hỏi của Giới trẻ 5
1. Đức Gioan Phao lô II luôn ở với giới trẻ và biết những vấn đề của họ 5
2. Vấn đề nghiêm trọng nhất 7
3. Làm sao vượt qua những khó khăn của cuộc đối thoại? 9
4. Đâu là việc hoàn thành đích thực đời ta? 12
5. Chiều kích thật của con người 14
6. Những sự khó chịu và những mâu thuẫn của xã hội chúng ta 15
7. Làm sao chọn theo Đức Kitô trong một xã hội như thế? 17
8. Những câu hỏi quan trọng 22
9. Giải pháp là tiếp tục tin 24
10. Chúng con hãy là ý thức phê phán của xã hội 25
11. Hội Thánh đòi hỏi như Đức Kitô 26
12. Hãy yêu mến Đức Kitô 28
13. Hội Thánh thực sự chờ đợi một cái gì nơi chúng con 30
14. Hội Thánh, đó cũng là chúng con 32
15. Đức tin luôn là một thách đố 33
II. Tin vào tình yêu 35
1. Con người không thể sống không có tình yêu 35
2. Một lời kêu gọi hết mọi bạn trẻ 37
3. Để xây dựng một nền văn minh của tình yêu 39
4. Thiên Chúa là tình yêu 40
5. Hãy mở lòng mình cho tình yêu của Đức Kitô 42
6. Các bạn hãy là những chứng nhân của tình yêu 43
7. Chúng con được cứu độ 46
8. Bởi đức tin và đức cậy 48
9. Và nhất là bởi lòng mến 49
10. Trong niềm vui 51
11. Như những người đã được hoà giải 53
12. Trách nhiệm của tương lai 54
III. Gặp gỡ Đức Kitô và đối thoại với Ngài 57
1. Tìm kiếm Đức Kitô 57
2. Cái nhìn của Đức Giêsu 60
3. Một cuộc đối thoại cần thiết 61
4. Con đường hạnh phúc thật 64
5. Cuộc gặp gỡ tại Emmau 68
6. Đừng chạy trốn trước những gian khó cũng đừng cậy nhờ tới những giải pháp hão huyền 70
7. Đừng ngưng đối thoại với Đức Giêsu 73
8. Lòng cháy bừng bừng 76
IV. Đường, Sự Thật và Sự Sống 81
1. Cuộc phiêu lưu tuyệt vời nhất của đời ta 81
2. Khám phá ra Đức Kitô và mang Ngài đến cho kẻ khác 84
3. Con đường là một cuộc tìm kiếm 87
4. Chúng ta tìm kiếm sự thật 90
5. Sự thật, đó là Đức Kitô 92
6. Sự sống 94
7. Mọi người được kêu gọi làm chứng nhân của Đức Kitô 96
V. Một sự dấn thân cá nhân để phục vụ Đức Kitô 99
1. Một sứ mạng đặc biệt phải chu toàn 99
2. Tự do và trách nhiệm 100
3. Trong Hội Thánh, không có chỗ cho sự ích kỷ 102
4. Sứ điệp của Đức Kitô 104
5. Đương đầu với mọi vấn đề dưới ánh sáng sự thật của Đức Giêsu 106
6. Chuyên cần cầu nguyện theo gương Đức Giêsu 108
7. Trong đau khổ cũng như trong hân hoan 110
8. Mắt đăm đăm nhìn lên Chúa 112
9. Mở ngỏ cho Chúa Thánh Thần 113
VI. Cùng với Đức Maria lắng nghe Chúa 115
1. "Ngài có bảo gì hãy làm theo" 115
2. Câu trả lời cho mọi câu hỏi 117
3. Lắng nghe những gì Thiên Chúa phải nói với ta 120
4. Có một cõi lòng có khả năng lắng nghe 123
5. Đến với Đức Giêsu nhờ Mẹ Maria 125