Tuổi trẻ và ơn gọi
Tác giả: Lm. JBM Phương Anh, Lm. JBM. Trần Anh Thư
Ký hiệu tác giả: PH-A
DDC: 259.2 - Mục vụ giới trẻ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000832
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 199
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001229
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 199
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002951
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 199
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004759
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 199
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 7
Những khái niệm căn bản về ơn gọi 11
Làm thế nào để biết được Chúa muốn tôi đi tu hay lập gia đình? 19
Tỉnh thức trước tiếng gọi của Chúa 27
Cầu nguyện chìa khóa số một của vấn đề ơn gọi 34
Phải cầu nguyện thế nào? 37
Tu là gì? Đi tu để làm gì? 46
Tìm hiểu ơn gọi của đời sống hôn nhân 52
Linh mục, nữ tu họ là ai? 58
Chết đi, lề luật của sự sống cho cả hai đời sống, hôn nhân và tu trì 61
Bài trắc nghiệm số 1: 10 câu hỏi căn bản phần nào giúp bạn tự trắc nghiệm "Trong lúc này" bạn có ơn gọi tu trì hay không 65
Bài trắc nghiệm số 2: Những dấu hiệu phần nào giúp bạn biết bạn có ơn gọi tu trì hay không? 68
Bạn muốn liên lạc các dòng Việt Nam Hải Ngoại? 71
Vài nét giới thiệu: Hai dòng anh em: Dòng thánh Gioan tẩy giả (nam) và Dòng thánh Têrêxa Hài Đồng (nữ) 77
Văn phòng ơn gọi 78
Bạn muốn trở nên một linh mục tốt? 79
Mẹ Maria với tình yêu và hy vọng của tuổi trẻ 82
Lời Ngài trong cuộc sống 90
Sống Lời Chúa với Mẹ Maria 105
Sống lời Chúa và sống Bí Tích Thánh Thể 106
Một phương pháp sống Lời Chúa đề nghị: Tập sống mỗi tuần một câu Lời Chúa 107
Mùa xuân niềm vui 109
Chương hai 117
Đẹp thay những bước chân 129
Lá thư từ T 133
Giao ước tình yêu 137
Sứ điệp 145
Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II nhân ngày thế giới cầu nguyện cho ơn Thiên triệu 145
Sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II nhân ngày khánh nhật truyền giáo 148
Sứ điệp thượng hội đồng Giám mục về đời sống tu trì 155
Sứ điệp của các Đức Giám mục 158
Kinh cầu cho ơn gọi 162
Gẫm chặng đàng thánh giá cầu nguện cho ơn gọi 165
Những tình khúc về ơn gọi và lý tưởng 177