Ơn thiên triệu trong Hội thánh Chúa Kitô
Tác giả: Lm. Fx. Tân Yên
Ký hiệu tác giả: TA-Y
DDC: 259.2 - Mục vụ giới trẻ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009466
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 21
Số trang: 190
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG I: Ý NGHĨA ƠN THIÊN TRIỆU 6
Mục I: Khái niệm về ơn thiên triệu 6
1. Ơn thiên triệu là gì? 6
2. Các đặc tính của ơn thiên triệu 12
Mục II: Thiên triệu của Chúa Giêsu Kitô 37
I. Đối với Cựu ước 39
II. Đối với Tân ước 41
III. Xây dựng dân Thiên Chúa 42
Mục III: Thiên triệu làm người 44
1. Khả năng của trí tuệ và ý trí 48
2. Sinh sản 49
3. Chủ trị chim trời cá biển 49
4. Canh tác và giữ vườn 30
5. Không được ăn trái cây biết lành biết dữ 52
Mục IV: Thiên triệu giáo dân 54
1. Danh từ giáo dân 54
2. Đối tượng thiên triệu giáo dân 56
3. Thực hành ơn thiên triệu giáo dân, giáo dân tham dự các chức vụ của Chúa 60
Mục V: Thiên triệu linh mục thừa tác 71
1. Từ ngữ linh mục 72
2. Đối tượng thiên triệu linh mục 81
Mục VI: Thiên triệu tu sĩ 94
1. Từ ngữ tu sĩ 94
2. Lịch sử bậc tu hành 96
3. Tu sĩ đối với Giáo hội 115
CHƯƠNG II: ƠN THIÊN TRIỆU XÉT THEO TÂM SINH LÝ VÀ TÂM LÝ TRIỀU SÂU 118
Mục I: Tiếng gọi của tha nhân thế nào? 118
Mục II: Nguyên nhân động cơ của ơn gọi 126
Mục III: Sự phát triểh cơ thể và tâm lý 134
Mục IV: Tổng kết về thiên triệu 146
1. Ơn gọi thực 146
2. Những dấu hiệu có ơn gọi 148
3. Những điều không thể sống ơn tu triều hoặcc dòng 153
CHƯƠNG III: NHỮNG KHOẢN GIÁO LUẬT LIÊN QUAN TU DÒNG 156
CHỦNG SINH 156
PHẦN PHỤ TRƯƠNG 168
I: Tiếng gọi hoặc ước vọng trong vô thức 168
II. Hồi tục 170
III. Thương số trí tuệ (I.Q) thực hành 171
IV: Đức bác ái 183
Sách tham khảo 185