Giải đáp thắc mắc cho người trẻ Công giáo
Tác giả: Giuse Phạm Đình Ngọc, SJ
Ký hiệu tác giả: PH-N
DDC: 259.2 - Mục vụ giới trẻ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013022
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 207
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013027
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 207
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013065
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 207
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Lời tựa 9
PHẦN: ƠN GỌI HIẾN DÂNG  
1. Nhận định ơn gọi cho cuộc đời 12
2. Sao lại kỳ thị người xuất tu? 20
3. Đừng cám dỗ nhau nhé 27
PHẦN: MỤC VỤ  
4. Vấn đề rước Mình Máu Thánh Chúa 36
5. Vượt qua khủng hoảng! 44
6. Hiện tượng bóng ma 56
7. Nhanh từ từ thôi 67
8. Gieo suy nghĩ tốt 76
PHẦN: HÔN NHÂN GIA ĐÌNH  
9. Vấn đề "theo đạo rồi mới cho cưới" 84
10. Bền đỗ trong ơn gọi gia đình 91
PHẦN: GIÁO HỘI CÔNG GIÁO  
11. Truyền giáo cho người trẻ ngoại đạo 100
12. Thờ kính ông bà tổ tiên 107
13. Vấn đề truyền giáo 118
PHẦN: XÃ HỘI  
14. Đức tin kiến tạo hòa bình và công bằng xã hội 130
15. Áo giáp chống nạn 141
16. Thương thân tương ái 148
PHẦN: KINH THÁNH VÀ ĐỨC TIN  
17. Nghiệp quả từ góc nhìn của đức tin Công giáo 164
18. Kế hoạch của Thiên Chúa trong đời ta 174
19. Cảm nghiệm về Thiên Chúa! 182
20. Những ngày lễ truyền tin của cuộc đời 193
Kinh nghuyện giới trẻ 201
Cảm ơn 203
Về tác giả 204
Tài liệu tham khảo 206
Sách sẽ xuất bản 208