Questi bambini amateli come sono
Tác giả: Lene Keppler
Ký hiệu tác giả: KE-L
DDC: 259.2 - Mục vụ giới trẻ
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011583
Nhà xuất bản: Edizioni Paoline
Năm xuất bản: 1970
Khổ sách: 16
Số trang: 104
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích