Giải đáp thắc mắc cho người trẻ Công giáo
Tác giả: Nhóm Tu sĩ
Ký hiệu tác giả: NHOM
DDC: 259.2 - Mục vụ giới trẻ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T4
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013762
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 253
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013784
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 253
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013785
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 253
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu  5
Lời tựa  9
PHẦN 1: NGƯỜI TRẺ VÀ ĐỨC TIN 13
1. Vấn đề sự sống đời sau 14
2. Nghe là làm theo  24
3. Hoàn thiện trong Đức Kitô  32
4. Chỉ một lần sống trên đời, nên sống sao cho trọn vẹn? 39
5. Kitô hữu là ai? 46
PHẦN 2: MỤC VỤ 55
6. Giáo hội và vấn đề đồng tính 56
7. Kính nhớ tổ tiên theo truyền thống dân tộc 64
8. Chúa ơi! Con là người ngoại giáo 74
9. Ý nghĩa của Bí tích giao hòa 81
10. Vượt qua lười biếng 90
PHẦN 3: HÔN NHÂN GIA ĐÌNH 99
11. Gia đình khác đạo 100
12. Bất khả phân ly 106
13. Nhẫn nhục làm nên hạnh phúc gia đình 115
14. Sống trung thành trong giao ước hôn nhân 122
15. Tình yêu thực sự là gì? 133
PHẦN 4: GIÁO HỘI CÔNG GIÁO 143
16. Vấn đề độc thân của linh mục 144
17. Cách Giáo hội đồng hành với con người 156
18. Một Giêsu cho người trẻ 165
19. Giáo hội là mẹ và là thầy 171
PHẦN 5: NGƯỜI TRẺ VÀ XÃ HỘI 179
20. Không biết không thể phục vụ 180
21. Người Kitô hữu sống đức tin giữa lòng thế giới 189
22. Hỗ trợ sinh sản thông qua Y học, nên hay không? 197
PHẦN 6: KINH THÁNH 207
23. Kinh thánh có thật là Lời Chúa? 208
24. Đấng bảo hộ Gia đình 216
PHẦN 7: ƠN GỌI HIẾN DÂNG 229
25. Dòng Nữ Tu Thánh Giá (C.S.C.) 230
26. Hội Dòng Đức Bà Maria (O.D.N.) 234
27. Hội Dòng Nữ Tu Đức Maria Việt Nam 239
28. Giới Thiệu Dòng Tên 243