Aux jeunes beauté et grandeur du sacerdoce
Tác giả: R. P. Quillard, CSsR.
Ký hiệu tác giả: QU-R
DDC: 259.2 - Mục vụ giới trẻ
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011898
Nhà xuất bản: Éditions Salvator Mulhouse
Năm xuất bản: 1947
Khổ sách: 19
Số trang: 312
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích