Savoir Aimer
Tác giả: Marc Oraison
Ký hiệu tác giả: OR-M
DDC: 259.2 - Mục vụ giới trẻ
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012763
Nhà xuất bản: Librairie Arthème Fayard
Năm xuất bản: 1963
Khổ sách: 18
Số trang: 108
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích