Đối thoại với Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
Phụ đề: Nhân đọc cuốn "Bước qua ngưỡng cửa hy vọng"
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu Tác giả: NHI
DDC: 290 - Các tôn giáo khác
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011195
Nhà Xuất bản: Tạp chí Giao Điểm
Khổ sách: 21
Số trang: 305
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 9
Giao điểm 15
Niềm tin và hy vọng  
Mật Nghiêm Đặng Nguyên Phả - California, Hoa K  
Vài nhận định về tác phẩm "Bước qua ngưỡng cửa hy vọng" 53
Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ, M.D. - California, Hoa Kỳ  
Phê bình cuốn "Bước qua ngưỡng cửa hy vọng" của tác giả Gioan Phaolô II 63
Lý Khôi Việt, Ph.D. - California, Hoa Kỳ  
Phật giáo và Giáo Hoàng 75
Trần Văn Kha - California, Hoa Kỳ  
Từ trong nhà ra ngoài chợ 127
Phan Tấn Hùng - Paris, Pháp  
Đối thoại: Sở tri chướng và kinh tế thị trường 137
Phạm Ngọc Chánh, Ph.D. - Paris, Pháp  
Về nỗ lực bào chữa cho Giáo Hoàng John Paul II của một tín hữu Ki-tô Rôma 141
Hoàng Hà Thanh - California, Hoa Kỳ  
Đạo nào xuất thế tiêu cực? Đạo nào nhập thế tích cực? 177
Nguyễn Hoài Vân, M.D. - Vitré, Pháp  
Phật giáo có phủ định cuộc sống và thế giới hay không? 187
Minh Chi - Sài Gòn, Việt Nam  
Ra và vào tác phẩm ngưỡng cửa hy vọng: Đọc tác phẩm của Giáo Hoàng Gioan Phaolô II 195
Nguyễn Kết, Ph.D. - Copenhagen, Đan Mạch  
Thư ngỏ gửi Giáo Hoàng Jphn Paul II 227
Vũ Trọng Minh - Virginia, Hoa Kỳ  
Nói chuyện với nửa linh hồn của tôi 247
Hoàng Nguyên Nhuận - Blockland, Úc Đại Lợi  
Bước qua ngưỡng cửa vô minh 261
Trần Chung Ngọc, Ph.D. - Wisconsin, Hoa Kỳ