New Studies in Biblical Theology: The Temple and the Church's Mission
Phụ đề: A biblical theology of the dwelling place of God
Tác giả: G. K. Beale
Ký hiệu tác giả: BE-G
DDC: 220.6 - Kinh Thánh - Giải thích và phê bình
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: S17
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012955
Nhà xuất bản: Apollos
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 23
Số trang: 458
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích