And God said what? An Introduction to Biblical Literary Forms
Tác giả: Margaret Nutting Ralph
Ký hiệu tác giả: RA-M
DDC: 220.6 - Kinh Thánh - Giải thích và phê bình
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010160
Nhà xuất bản: Paulist Press
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 307
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Foreword 1
1. What is the Bible? 11
2.  Myth 29
3.  Legend 54
4.  Debate 84
5.   Fiction 106
6.  Songs 123
7.   What Is a Gospel? 151
8.   Iníancy Narratives 171
9.   Miracle Stories 193
10.  Parables 211
11.  Allegory 234
12.  Letters 262
13.   Revelation 284
Conclusion 304
Selected and Annotated Bibliography of Bible StudyAids  
for the Beginner 305