Commentarius in ludicia Ecclesiastica
Tác giả: Michaele Card. Lega
Ký hiệu tác giả: LE-M
DDC: 220.6 - Kinh Thánh - Giải thích và phê bình
Ngôn ngữ: La tinh
Tập - số: Vol 2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004200
Nhà xuất bản: A. L. C. I
Năm xuất bản: 1950
Khổ sách: 24
Số trang: 1043
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích