Understanding the Bible
Tác giả: Stephen L. Harris
Ký hiệu tác giả: HA-S
DDC: 220.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005088
Nhà xuất bản: Mayfield Publishing Company
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 29
Số trang: 558
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005091
Nhà xuất bản: Mayfield Publishing Company
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 27
Số trang: 558
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích