L'Evangile tel qu'il m'a été révélé
Tác giả: Maria Valtorta
Ký hiệu tác giả: VA-M
DDC: 248.5 - Chứng nhân
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009026
Nhà xuất bản: Centre Salésien du Catéchisme
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 22
Số trang: 308
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích