La Sainte Bible
Tác giả: L. CL. Fillion
Ký hiệu tác giả: FI-L
DDC: 220.6 - Kinh Thánh - Giải thích và phê bình
Ngôn ngữ: La tinh
Tập - số: Vol 6
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011416
Nhà xuất bản: Letouzey et Ané, Paris
Năm xuất bản: 1900
Khổ sách: 21
Số trang: 910
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích