Nouveau commentaire Biblique
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 220.6 - Kinh Thánh - Giải thích và phê bình
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004605
Nhà xuất bản: Emmaus
Năm xuất bản: 1979
Khổ sách: 25
Số trang: 1378
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích