Hermeneutica sacra
Tác giả: Ianssens, Morandi
Ký hiệu tác giả: IAN
DDC: 220.6 - Kinh Thánh - Giải thích và phê bình
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011649
Nhà xuất bản: Editio Septima
Năm xuất bản: 1937
Khổ sách: 20
Số trang: 429
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích