Understanding the Bible
Phụ đề: A basic introduction to Biblical interpretation
Tác giả: George T. Montague, SM
Ký hiệu tác giả: MO-G
DDC: 220.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003286
Nhà xuất bản: Paulist Press
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 29
Số trang: 239
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích