The Bible Companion: A Catholic Handbook for Beginners
Tác giả: Ronald D. Witherup, PSS
Ký hiệu tác giả: WI-R
DDC: 220.6 - Kinh Thánh - Giải thích và phê bình
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009110
Nhà xuất bản: A Crossroad Book
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 24
Số trang: 248
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích