Commentaire littéral, critique et théologique sir tois les livres des divines écritures
Tác giả: M. le Docteur J. F D'Allioli
Ký hiệu tác giả: DA-M
DDC: 220.6 - Kinh Thánh - Giải thích và phê bình
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011775
Nhà xuất bản: Chez Louis Vivès
Khổ sách: 25
Số trang: 527
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích