Scripture, The Soul of Theology
Tác giả: Joseph A. Fitzmyer, SJ
Ký hiệu tác giả: FI-J
DDC: 220.6 - Kinh Thánh - Giải thích và phê bình
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008599
Nhà xuất bản: Paulist Press
Năm xuất bản: 1994
Khổ sách: 21
Số trang: 128
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích