New Studies in Biblical Theology: Shepherds after my own Heart
Phụ đề: Pastoral traditions and leadership in the Bible
Tác giả: Timothy S. Laniak
Ký hiệu tác giả: LA-T
DDC: 220.6 - Kinh Thánh - Giải thích và phê bình
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: S20
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012939
Nhà xuất bản: Apollos
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 312
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích