Việc giải thích Kinh Thánh trong Hội Thánh
Tác giả: Ủy Ban Giáo Hoàng Kinh Thánh
Ký hiệu tác giả: UYB
DDC: 220.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002587
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1993
Khổ sách: 20
Số trang: 142
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007547
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1993
Khổ sách: 20
Số trang: 142
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007552
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1993
Khổ sách: 20
Số trang: 142
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007553
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1993
Khổ sách: 20
Số trang: 142
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mở đầu 5
Kết luận 19
Lời nói đầu của Hồng y Josph Ratzinger 23
I. Các phương pháp và các nối tiếp cận đề giải thích Kinh Thánh 33
II. Các vấn đề lý thuyết giải thích 73
III. Các đặc điểm của lối giải thích Công giáo 86
IV. Việc giải thích Kinh Thánh trong đời sống của Hội thánh 115
A. Hiện tại hóa 115
B. Hội nhập văn hoá 120
C. Việc sử dụng Kinh Thánh 122
Kết luận 130
Một số từ vựng 135
Mục lục 139