Introduction à la Bible
Phụ đề: L' Annonce de l' Évanggile
Tác giả: Xavier Leon Dufour
Ký hiệu tác giả: DU-L
DDC: 220.6 - Kinh Thánh - Giải thích và phê bình
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011093
Nhà xuất bản: Desclée
Năm xuất bản: 1976
Khổ sách: 19
Số trang: 319
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích